Puttu Podi

Wheat Puttu - 1Kg

Steam puttu - 2Kg

Steam puttu - 1Kg

Kambam Puttu Maize - 1Kg

Kambam Podi (Maize) - 500gm

Unakkalari Puttu - 2Kg

Unakkalari Puttu - 1Kg

Ragi Puttupodi - 500gm

Ragi Puttupodi - 1Kg

Puttu Podi -1Kg

Puttu Podi - 2Kg